Journal Articles (2022)
Contact: Office: 55 56 22 21 42 Phone: 55 32 32 44 43 Email: quijano6919@hotmail.com
Scocial Media:
quijano6919@hotmail.com
CV Home Courses Articles Books Book Chapters Eudoxio Recent Activity
Ph.D. Eduardo Loría Díaz de Guzmán
Media participation
   Loría,   E.,   Valdez,   G.,   &   Robles,   M.   (2022).   Pricing   Process   in   Mexico:   New Evidence   on   the   Inflation   Dynamics.   Ecos   de   Economía:   A   Latin   American Journal of Applied Economics , 25 (52). http://hdl.handle.net/10784/30998 Loría,    E.,    &    Licona,    E.    (2022).    The    Great    Gatsby    Curve    for    Mexico: intergenerational    labor    precariousness.    Problemas    Del    Desarrollo.    Revista Latinoamericana              De              Economía ,              53 (209),              81-113. http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/798 Loría,    E.    y    Salas,    E.    (2022).    La    Ley    de    Okun    en    México,    una    relación asimétrica,    2005.01-2021.10.    Investigación    Económica ,    81 (321),    156-173. http://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/article/view/82062   Loría,   E.   &   Medina,   A.   (2022).   Mexico:   the   populism/COVID-19   syndemic. International           Review           of           Applied           Economics ,           36 (4). https://doi.org/10.1080/02692171.2022.2040960 Loría,   E.   &   Tirado,   R.   (2022).   Sacrifice   Rate   an   Labour   Precariousness   in Mexico,     2005Q1-2019Q4.     Cuadernos     de     Economía ,     41 (87),     427-456. https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/92783/85331
Journal Articles (2022)
Eduardo Loría
Contact Info: Office: 55 56 22 21 42 Email: quijano6919@hotmail.com
Social Media:
Loría,    E.,    Valdez,    G.,    &    Robles,    M.    (2022).    Pricing Process    in    Mexico:    New    Evidence    on    the    Inflation Dynamics.     Ecos     de     Economía:    A     Latin    American Journal          of          Applied          Economics ,          25 (52). http://hdl.handle.net/10784/30998 Loría,   E.,   &   Licona,   E.   (2022).   The   Great   Gatsby   Curve for     Mexico:     intergenerational     labor     precariousness. Problemas   Del   Desarrollo.   Revista   Latinoamericana   De Economía ,                         53 (209),                         81-113. w /69720   Loría,    E.    y    Salas,    E.    (2022).    La    Ley    de    Okun    en México,     una     relación     asimétrica,     2005.01-2021.10. Investigación         Económica ,         81 (321),         156-173. w w /82062   Loría,     E.     &     Medina,     A.     (2022).     Mexico:     the populism/COVID-19   syndemic.   International   Review   of Applied                          Economics ,                          36 (4). https://doi.org/10.1080/02692171.2022.2040960   Loría,   E.   &   Tirado,   R.   (2022).   Sacrifice   Rate   an   Labour Precariousness   in   Mexico,   2005Q1-2019Q4.   Cuadernos de                Economía ,                41 (87),                427-456. / view/92783/85331